Vesiosuuskunta HKM

 

Taksa 2019

Voimassa 1.1.-31.12.2019
Taksat avautuvat alla olevista linkeistä.

 

Erimielisyydet:
Jos vesihuollon sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0