Vesiosuuskunta: 

Kylmäkosken aseman vesiosuuskunta


Tervetuloa Kylmäkosken aseman vesiosuuskunnan jäsensivustolle.

Vesiosuuskunta toimii Akaan kaupungin alueella  ja se on rekisteröity 01.03.1995 Patentti- ja rekisterihallituksessa.
Liittymien määrä on n. 150 kpl ja verkoston pituus n.15 km

Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtajana toimii Pertti Saarela.

Historiaa

Kylmäkosken aseman vesiosuuskunta perustettiin v. 1995, alunperin puhtaan veden jakelua varten. Alueen kaivovesi kun on suurelta osin varsin huonolaatuista. Silloinen Kylmäkosken kunta rakensi vahvistetulle toimialueelle puhtaanveden runkoverkon johon vesiosuuskunta liitti jäsentensä kiinteistöt.

Ympäristö lain ja -asetuksen paineessa v. 2008, syntyi tarve tarjota osuuskunnan jäsenille myös mahdollisuus ympäristön kannalta järkevään ja kustannustehokkaaseen jätevesien käsittelyyn. Vesiosuuskunta aloitti viemäröinnin runkolinjan rakentamisen. Ensimmäiset kiinteistöt liitettiin v.2009 Kuusjoen alueella. Koko toimialue valmistui kuudessa erillisessä hankkeessa v. 2011. Samana vuonna laajennettiin viemäröinnin toimialue kattamaan myös Savelan kylän. Savelan kylän viemäröintiprojekti valmistui 06/2012.

Vuonna 2012 jätevesiverkoston linjapumppaamoihin asennettiin kaukovalvonta järjestelmät. 

Toimialueen viemäröintihankkeisiin vesiosuuskunta on saanut sekä Eu- , että kansallisia avustuksia. Kylmäkosken kunta ja Akaan kaupunki ovat osaltaan osallistuneet myös runkolinjan rakennuskustannuksiin.

 
vesiosuuskunnat.fi, Peltokalliontie 18, 21230 Lemu 044-5082844
info@vesiosuuskunnat.fi