Korvauskäytännöt

Kun vesiosuuskunta sijoittaa kiinteistön alueelle vesi-ja/tai viemärijohtoja, tulee vesiosuuskunnan ja kiinteistönomistajan sopia mahdollisista haittakorvauksista.

Maanmittauslaitos on vuonna 2003 laatinut korvauskäytäntöjä käsittelevän oppaan, jonka voi ladata oheisesta linkistä.

Julkaisussa esitetyt korvaussuositukset ovat keskimääräisiä. Korvauksen oikean suuruuden varmistamiseksi korvausmäärä on aina tarkistettava arviointitilanteen ja arviointikohteen yksilöllisten ominaisuuksien perusteella.

Kiinteistöjen, metsämaan ja maatalousmaan maakuntakohtaiset ja alueelliset hinnan muutokset vaikuttavat korvauskäytäntöihin.

Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain kiinteistöjen kauppahintatilaston: vuositilaston keväällä ja puolivuotistilaston alkuvuoden kaupoista syyskuussa.

Tilastot tuotetaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.

Sen tiedot perustuvat kaupanvahvistajien ilmoituksiin, joita täydennetään kunnissa ja maanmittaustoimistoissa. Rekisteri on julkinen ja se sisältää tiedot kaikista kiinteistönluovutuksista vuodesta 1985 lähtien koko Suomen alueelta.

Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastoihin pääsee oheisesta linkistä.

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0