Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma


Vesihuoltolaitos on velvollinen vastaamaan verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen saatavuudesta myös erityistilanteissa.

Tuleva vesihuoltolain uudistus edellyttää, vesihuoltolaitos laatii ja pitää ajan tasalla suunnitelman erityistilanteisiin varautumisesta sekä ryhtyy suunnitelman perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin.

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat seikat:

  • toimintaan liittyvät riskit
  • toimenpiteet haittojen ja vahinkojen ehkäisemiseksi
  • erityistilanteissa toteutettavat toimenpiteet


Laitos on velvollinen toimittamaan suunnitelman valvontaviranomaisille
ja pelastusviranomaiselle.

Varautumissuunnitelmasta ja sen laadinnasta saa lisätietoa oheisesta linkistä.

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0