Hintikan vesiosuuskunta

Lomakkeet

Tältä sivulta voit ladata erilaisia Hintikan vesiosuuskunnan lomakkeita.

Jäsenhakemus
Vesiosuuskunnan jäsenyyttä haetaan jäsenhakemuksella.


Uuden talousvesiliittymän hakeminen
Kiinteistönomistajan hakee oikeutta liittyä vesiosuuskunnan asiakkaaksi, toimittamalla vesiosuuskunnalle oleelliset tiedot kiinteistöstä, sen sijainnista, käyttötarkoituksesta ja vedentarvevaatimuksista.

Kiinteistönomistaja täyttää Kuntaliiton laatiman lomakkeen :
HAKEMUS/LAUSUNTO Vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä

Vesihuoltolaki edellyttää, että laitokseen liittymisestä tehdään laitoksen ja liittyjän välille liittymissopimus. Liittyjän hakemuksessa antamien tietojen perusteella laitos laatii kaikkien liittyjien kanssa kirjallisen liittymissopimuksen. Sopimuksessa sovitaan mm. liittämiskohdasta, painetasoista ja viemärin padotuskorkeudesta.Liittymishakemus (sopimuksen) -lomakkeen saa vesiosuuskunnasta.

Liiittymäsopimuksena voidaan käyttää Kuntaliiton lomaketta:
Vesihuollon liittymis- ja käyttösopimus

Liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä annetaan liittyjälle vesiosuuskunnan yleiset toimitusehdot, jossa on määritelty yleiset ehdot vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta. Yleisten toimitusehtojen toimittaminen on vesihuoltolain mukainen lakisääteinen velvoite vesiosuuskunnalle.Liittymänsiirtohakemus/sopimus 
Kiinteistökaupan tai muun kiinteistön omistajan vaihdon yhteydessä  tulee täyttää hakemus liittymänsiirrosta vesiosuuskunnalle. Hakemus tulee tulostaa kahtena kappaleena, allekirjoittaa ostajan ja myyjän toimesta ja lähettää molempien tahojen allekirjoittaman hakemus, liitteineen (esim. kauppakirjan kopio) osuuskunnan postiosoitteeseen ja sähköpostitse osoitteeseen: risto.kyckling@surffi.fi, josta saa tarvittaessa lisätietoja. 

Hintikan vesiosuuskunta
c/o Risto Kyckling
Kilkintie 936
52550 Hirvensalmi

Ohjeita kuolinpesille
Kuolinpesän muodostuessa, tulee kuolinpesän asianhoitajan esittää valtakirja valtuutuksestaan hoitaa kuolinpesän asioita vesiosuuskunnan kanssa.
 

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0