Vesihuoltolaitoksen itsearviointimittaristoVesihuollossa asianmukainen varautuminen tulevaisuuden haasteisiin edellyttää monien teknisten, taloudellisten ja palvelua koskevien kriteerien täyttämistä.

Varautumisen riittävyyden varmistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö teetti yhteistyössä Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen ja Kuntaliiton kanssa arviointimittariston, jonka avulla vesihuoltolaitokset ja kunnat voivat itse arvioida vesihuoltopalveluidensa tasoa ja tunnistaa toiminnan kehittämistarpeita.Vesiosuuskunnat voivat hyödyntää toiminnassaan itsearviointimittaristoa.

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0