Suomen suurimman vesiosuuskuntia koskevan oikeudenkäynnin jatkovaikutukset Lieksassa 6.6.2022


Lieksan Lehti on julkaissut 6.4.2022 artikkelin vesiosuuskuntia koskevassa oikeudenkäyntivyyhdissä.
Lieksan Lehden julkaiseman artikkelin yleisen osuuden voi käydä lukemassa oheisesta linkistä.

https://www.lieksanlehti.fi/uutiset/item/4285-jatkuuko-lieksan-jamalin-murtorannan-suomen-vesiosuuskuntahistorian-laajin-oikeudenkaynti-hovioikeudessa

Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunta on nostanut vuonna 2017 liikevaihtoonsa nähden huomattavan suuria vahingonkorvaushaasteita Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

Korvausvaateiden yhteissumma ylitti noin 2,5 kertaisesti vesiosuuskunnan vuosittaisen liikevaihdon.
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on antanut 18.3.2022 tuomionsa 22/225. Tuomioasiakirja on laajuudeltaan huomattava, lähes 80 sivua. Kaikki vesiosuuskunnan nostamat vahingonkorvaushaasteet joko hylättiin tai jätettiin tutkimatta.

Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunta määrättiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomiossa suorittamaan asianomistaja- ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä 139 100,70 EUR. Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunnan liikevaihto tilikaudelta 2021 on n. 68.000 EUR.

Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunnan hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen osuuskuntakokouksen käsittelemään syntynyttä tilannetta 10.4.2022 pidettävään ylimääräiseen osuuskuntakokoukseen.

Lieksan kaupunki on ollut takaajana huomattavan suurelle Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunnan lainalle. Alustavien tietojen mukaan Lieksan kaupunginhallitus on käsitellyt nyt syntynyttä tilannetta kokouksessaan.

Lisätietoa Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunnasta löytyy vesiosuuskunnan verkkosivulta sekä ylimääräisen kokouskutsusta.
 

 

Lisäys 11.4.2022:
Lieksan Lehti julkaisi 11.4.2022 artikkelin, koskien Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunnan asiaa.
Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunta ei valita hoviin oikeudenkäyntiasiassa. 
https://www.lieksanlehti.fi/uutiset/item/4323-jamalin-murtorannan-vesiosuuskunta-ei-valita-hovioikeuteen-vahingonkorvausjutussa 

Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtajan Ahti Heiskasen mukaan päätös asiasta tehtiin yksimielisesti. 

Lisäys 16.5.2022:

Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunta on hakenut Lieksan kaupungin takausta 185.000 EUR:n lisälainalle. Laina on tarkoitus hakea Pohjois-Karjalan Osuuspankista.  Lainalla on tarkoitus maksaa Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunnalle määrätyt oikeudenkäyntikulut.
Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Mättäsen päätösehdotuksen mukaisesti Lieksan kaupunginhallitus on 16.5.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt jättää asian pöydälle. 

Lisätiedot:
Lieksan kaupungin päätöksenteko, Lieksan kaupunginhallituksen pöytäkirja 16.5.2022 
Hallintojohtaja Johanna Tähkiö, p. 040 1044 020, johanna.tahkio@lieksa.fi

 

Lisäys 30.5.2022:

Lieksan kaupunki ei jostain syystä lämpene Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunnan lainalle Pohjois-Karjalan Osuuspankista.

Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunta on mahdollisesti saamassa lainaa suoraan Lieksan kaupungilta. Tällaiseen, Kuntaliiton ohjeiden ja suositusten vastaiseen ratkaisuun ovat päätyneet Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen, hallintojohtaja Johanna Tähkiö, sekä Lieksan Vesiliikelaitoksen päällikkö Ville Nevalainen käydessään neuvotteluja Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunnan hallituksen kanssa.
Asia on esillä Lieksan kaupunginhallituksen kokouksessa 30.5.2022.

Kuntaliitto on julkaissut laajat ohjeet vesiosuuskuntatoiminnasta, kunnille, kuntien viranhaltijoille sekä luottamishenkilöille. Lisätietoa Kuntaliiton ohjeistuksista löytyy oheisesta linkistä:
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/vesihuolto/vesiosuuskunnat

Lisätietoa valmistellusta päätösehdotuksesta löytyy Lieksan kaupungin verkkosivulta.

Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunnan hallitus on kutsunut koolle 13.6.2022 vesiosuuskunnan ylimääräisen kokouksen. Kokouskutsussa on esitetty vesiosuuskunnan hallituksen toimesta kolme jatkovaihtoehtoa: a) lisärahoituksen kerääminen, b) vesiosuuskunnan hakeminen yrityssaneeraukseen, c) vesiosuuskunnan ajaminen konkurssiin. Tarkempia kustannusvaikutuksia eri esimerkiksi lisärahoituksen erivaihtoehdoista ei ole jäsenistölle toimitettu.

Lisäys 2.6.2022:
Lieksan kaupunginhalltus esittää Kuntaliiton ohjeistuksista poiketen suoran lainan myöntämistä Jamalin-Murtorannan vesiosuuskunnalle.

Lieksan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi vuoden 2022 talousarvion rahoituslaskelmaan muutoksen niin, että antolainojen lisäyksiin lisätään 170.000 euroa. Tämä eriarvoistaa Lieksan alueella toimivien vesiosuuskuntien keskenäistä asemaa.

Aiheesta lisää Lieksan kaupungin verkkosivuilta

Lisäys 6.6.2022
Lieksan kaupunginvaltuusto päätti 6.6.2022 pitämässään kokouksessa myöntää lainan vesiosuuskunnalle. Lisätietoa aiheesta Liekan kaupungin verkkosivulta.

 

Artikkeleita koskevat linkit:
https://jamuvok.fi/
https://www.lieksanlehti.fi/uutiset/item/4285-jatkuuko-lieksan-jamalin-murtorannan-suomen-vesiosuuskuntahistorian-laajin-oikeudenkaynti-hovioikeudessa

https://jamuvok.fi/wp-content/uploads/2022/04/Ylimaaraisen-osuuskunta-kokouksen-4.2022-kokouskutsu.pdf
https://www.lieksanlehti.fi/uutiset/item/4323-jamalin-murtorannan-vesiosuuskunta-ei-valita-hovioikeuteen-vahingonkorvausjutussa 
 

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/lieksa/kokous/2022362.PDF

https://jamuvok.fi/wp-content/uploads/2022/05/Ylimaaraisen-osuuskunta-kokouksen-6.-2022-kokouskutsu.docx

http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/lieksa/kokous/2022371.PDF

 
Mainos 0