Sivuston käyttöehdot


Tämän verkkosivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja.

Näitä verkkopalvelujen käyttöehtoja sovelletaan vesiosuuskunnat.fi -palvelun tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin ja -sivustoihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia tämän palvelun tuottamia tai internetissä ylläpitämiä verkkopalveluja.

Palveluntuottaja varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa verkkosivuston käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä palveluja tai lakkauttaa palvelun. Palveluntuottajalla on myös oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Palveluntuottaja ei vastaa kolmannen osapuolen julkaisemista materiaaleista, joihin on linkkejä tämän verkkopalvelun sivuilla.

www.vesiosuuskunnat.fi -verkkosivusto on suurimmaksi osaksi avoin, kaikkien käytössä oleva www-sivusto. Suomen Vesiosuuskuntien Liiton täysvaltaisille jäsenvesiosuuskunnille on lisäksi tuotettu erilliset vesiosuuskuntien omat alasivustot, joiden käyttämiseen ja tiedostojen lataamiseen edellytetään vesiosuuskuntakohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään  verkkosivustoa lakien, asetusten, viranomaismääräysten sekä hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä voidaan saattaa vastuuseen tämän verkkosivuston lainvastaisesta käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta.

Verkkopalveluun ei saa lähettää rasistisia, toisen henkilön kunniaa loukkaavia tai muutoin sisällöltään lainvastaisia viestejä. Verkkopalvelua ei saa kuormittaa lähettämällä roskapostia, ketjukirjeitä ja sähköpostimassalähetyksiä (spamming) tms. eikä käyttäjä saa antaa harhaanjohtavaa tietoa henkilöllisyydestään ja sähköpostiosoitteestaan. Käyttäjän lähettämä materiaali ei saa sisältää viruksia tms. ohjelmistoja, jotka estävät tai vaikeuttavat verkkopalvelun käyttöä.

Verkkosivuston omistusoikeus samoin kuin verkkopalveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntuottajalle. Verkkopalveluun sovelletaan tekijänoikeuslakia ja muita tekijänoikeutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Palveluntuottaja edellyttää  verkkosivuston käyttäjien olevan käyttöä aloittaessaan tietoisia siitä, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät koskaan ole täysin tietoturvallisia. Käyttäessään verkkosivustoa, käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan ylläpitämisestä ja tarvittavista päivityksistä.

Palvelun tuottaja pyrkii pitämään verkkopalvelunsa käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntuottaja ei kuitenkaan vastaa mahdollisista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, teknisistä vioista tai huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä. Palvelun tuottaja ei ole vastuussa, mikäli verkkopalveluun sisältyvä tai sen kautta löytyvä muu tieto muuttuu tai katoaa.

Verkkopalvelun kehittämistä varten sen käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja, kuten käyttäjän IP-osoite, verkkosivuilla käynnin kellonaika, sivut, joilla on vierailtu ja selaintyyppi, jota on käytetty.

Sivuston ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolakia sekä tietosuoja-asetusta.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Versio 5.1.2019, päivitys 17.9.2020

 

 

 
Mainos 0