Vesiosuuskunta HKM

 

Taksa 2020

Voimassa 1.1.-31.12.2020
Taksat avautuvat alla olevista linkeistä.

 

Erimielisyydet:
Jos vesihuollon sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0