Vesiosuuskunta HKM

Toiminta

Vesiosuuskunta HKM on Hännilän, Konttimäen ja Mahlun asukkaiden perustama osuuskunta, joka toimii yleisenä vesi- ja viemärilaitoksena tarkoituksenaan täyttää asukkaiden tarpeet ja lain asettamat vaatimukset kohtuullisilla kustannuksilla.

Oikea ajoitus

HKM on liikkeellä hyvissä ajoin ennen haja-asutusalueita koskevien uusien määräysten voimaantuloa. Näin pyritään varmistamaan se, että hankkeelle saadaan mahdollisimman suuri julkinen tuki. Käyttövesi vesiverkostoon ostetaan Saarijärven Vesihuolto Oy:ltä. Jätevedet johdetaan Saarijärven kaupungin puhdistamoon edelleen käsiteltäväksi. Vesiosuuskunnan tulevalla toimialueella on n. 370 kiinteistöä. Vesilinjojen suunniteltu pituus on kaikkiaan n. 141 km. Viemärilinjaa on suunniteltu n. 74 km matkalle.

Liittyminen ajoissa säästää rahaa

Vesiosuuskuntaan kannattaa liittyä heti, kun mahdollisuus siihen on. Silloin ovat kustannuksetkin alhaisimmillaan. Liittyminen on mahdollista myöhemminkin, mutta se on kalliimpaa, koska rakentaminen maksaa erikseen tehtynä enemmän kuin osana suurempaa verkostorakennustyömaata. Liittyjä ei tällöin myöskään ehkä enää voi hyötyä kaikista hankkeelle myönnetyistä avustuksista.

Rakentamisaikataulu

Suunniteltujen alueiden rakentaminen on saatu päätökseen marraskuussa 2008. Rakennettu alue tullaan hakemaan viralliseksi toimialueeksi vuoden 2009 alkupuoliskolla. Täydennysrakentamista pyritään jatkamaan aktiivisesti, jotta liittymistiheys saadaan mahdollisimman korkeaksi. Uusien rakennusalueiden aikataulu ja toteutuminen riippuu avustus- ja rahoituspäätöksistä sekä alueiden liittymishalukkuudesta.

 
Mainos 0