Tietoa vesihuollosta

Seuraavilla sivuilla kuvataan vesihuollon yleisiä periaatteita ja annetaan ohjeita vesiosuuskunnille ja yhtymille eri toimintojen hoitamiseksi.


Mikä on vesiosuuskunta
Perustamisen valmistelu
Vesiosuuskunnan perustaminen
Liittyminen
Säännöt
Vesihuoltolinjan rakentamisvaatimuksista
Vesiosuuskunnan ABC
Käsikirja vesiosuuskunnan osakkaille
Laatukäsikirja
Kriisiviestintäohje
Riskienhallinta
Itsearviointimittaristo
Valvontatutkimusohjelma
Erityistilannesuunnitelma
Varautumissuunnitelma
Laiteasennusten tarkastaminen
Varavedenjakelu
Tukkuvesisopimus

Vesiosuuskunnat -opas
Kunnallisteknisten laitteiden sijoittaminen
Korvauskäytännöt

Näytteenottotyö
Vesihuoltolaki ja Talousvesiasetus
Vesihuoltolaitosten välinen yhteistyö

 
Mainos 0