Vesiepidemian epäily


Jos vesiosuuskunnan vesihuoltojärjestelmässä epäillään vesiepidemiaa, tulee asiaan reagoida välittömästi. Vesiosuuskunnalla tulee olla ennalta laadittu suunnitelma, jonka mukaan toimitaan.  Myös ennalta tapahtuva tilanneharjoittelu tuo varmuutta poikkeustilanteen hallintaan.

Sen tahon, joka epäilee vesivälitteisen epidemian puhkeamista, on otettava mahdollisimman pian muihin epidemiatilanteessa toimiviin tahoin ja laadittava alustava tilannearvio.

Valvira on laatinut ohjeen vesivälitteisen epidemian epäilytilanteen toiminta-ohjeiksi.

Valviran ohjeen voi ladata oheisesta linkistä.
Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0