Vesiosuuskunnan järjestäytymisen valmistelu


Vesiosuuskunta kannattaa perustaa kuten mikä muukin yritys, harkiten ja ammattitaidolla. Seuraavissa toimintavaiheissa on hyviä vinkkejä järjestäytymisvaiheeseen.

 Esisuunnitteluvaiheessa selvitetään


•    laajuus, eri toimintavaihtoehdot ja elinkaari
•    verkostot: vesijohto ja/tai viemäri
•    verkostotyypit: vietto-/paineviemäröinti tai niiden yhdistelmä
•    laitosten ja/tai linjapumppaamoiden tarve ja mahdollinen yhteiskäyttö
•    arviot liittyjämäärästä, arviot vesi- ja jätevesimääristä
•    alustavat kustannukset
•    alustavat rahoitusselvitykset
•    liittyjiltä perittävät maksut, alustavat laskelmat
•    aikataulut, tarvittaessa useammalle osakokonaisuudelle erikseen
•    miten alueen topografia ja asumistiheys vaikuttaa verkoston rakenteeseen
•    mitä valitut tekniset ratkaisut vaikuttavat ylläpitokustannuksiin


 


 
Mainos 0