Näytteenottotyö

Ohjeita näytteenottotyöhön:

  • valmistaudu näytteenottotyöhön huolella (asiakirjat, näytepullot, noutimet, kuljetusasiat)
  • varmista, että laitoksella on asianmukaiset näytteenottoventtiilit

Näytteenottopaikan tarkastus

n_yte_1.jpg

Näytteenottoventtiilien alapuolella on oltava mahdollisuus juoksuttaa näytevettä (allas tai suppilo).

 

n_yte_2.jpg

Jokainen näyteventtiili on merkittävä kosteuttakestävällä merkintätavalla. Näyteventtiilin tulee olla riittävän pienikokoinen ja suhteessa pääputken kokoon.Venttiilissä ei saa olla pitkiä ulokkeita.

n_yte_3.jpg

Näytteenottotyön aluksi käännä alkoholilla täytettynä ollut venttiilin näytenokka alaspäin ja avaa näytteenottoventtiilin näytenokan sulkuhattu auki ja anna alkoholin valua altaaseen. Muista käyttää tarvittaessa suojahanskoja.

n_yte_4.jpg

Avaa näytteenottoventtiilin hanaa riittävästi ja juoksuta vettä juoksutusaltaaseen.

 

n_yte_5.jpg

Ota vesinäyte näytteenottoasiaan. Varo kostettamasta näytteenottoventtiilin ulkopintoja näytteenottopullolla.

n_yte_6.jpg

Huuhtele näytteenottoventtiilin näytenokka näytteenoton lopuksi alkoholilla tai muulla desinfioivalla aineella.

n_yte_7.jpg

Käännä näytenokka ylös, täytä näytenokka alkoholilla tai muulla desinfoivalla aineella. Sulje näytenokan suojahattu lopuksi tiiviisti.

näyte_10_1.jpg

Älä koskaan ota näytettä tällaisestä näytteenottoventtiilistä !

 
Mainos 0