Kuivannon vesikunta

Kuivannon Vesikunta

Kuivannon Vesikunta on perustettu 1959 ja se on rekisteröity 4.12.1959 Patentti- ja rekisterihallituksessa. Vesiosuuskunnalla on n. 170 osakasta ja verkoston pituus on n. 38 km.

Ajankohtaista

Kuivannon vesikunnan vedenottamolle lisätään uusi näytteenottoyhde tiistaina 20.4.2021. Tästä johtuen  noin kello 10-12 vedenjakelussa on katko.

 

Kuivannon vesikunnan osuuskuntakokous on päätetty siirtää syksyyn 2021 korona pandemian vuoksi

 
Mainos 0